O podjetju

Skupaj z nami boste lahko brez skrbi opazovali tudi najbolj zahtevne gradbene projekte. Upoštevamo vse standarde in smernice, s katerimi poskrbimo za kvalitetno in varno gradnjo, pa tudi za varno in tehnično pravilno izvajanje le te. Izvajamo tudi nadzor ter pripravo različnih poročil. Po gradnji bomo po vaših željah poskrbeli tudi za trženje in prodajo samih objektov. ne skrbite, izdelamo tudi vso potrebno projektno dokumentacijo.

Podjetje ima vitko strukturo, s svojimi izkušenimi zaposlenimi pa zagotavlja celovite storitve gradbenega inženiringa. S svojo dejavnostjo zagotavlja stabilen donos, kar je v zadovoljstvo lastnikov ter zaposlenih, ki imajo spodbudno in varno delovno okolje.

Nepremičninske projekte vezane na gradnjo bivalnih in poslovnih prostorov smo v letu 2021 združili pod naziv ''By intech projects'', ki je oznaka za kakovostno in funkcionalno gradnjo, kar se kaže v izjemnem interesu kupcev za najavljene nove projekte.

87%
Metric description
$5000
Metric description
87%
Metric description

Vizija in poslanstvo

Podjetje ima vitko strukturo, s svojimi izkušenimi zaposlenimi pa zagotavlja celovite storitve gradbenega inženiringa. S svojo dejavnostjo zagotavlja stabilen donos, kar je v zadovoljstvo lastnikov ter zaposlenih, ki imajo spodbudno in varno delovno okolje.

Nepremičninske projekte vezane na gradnjo bivalnih in poslovnih prostorov smo v letu 2021 združili pod naziv ''By intech projects'', ki je oznaka za kakovostno in funkcionalno gradnjo, kar se kaže v izjemnem interesu kupcev za najavljene nove projekte.

Pregled projektov v teku

Družba je že v letu 2020 našla potencial v gradnji večstanovanjskih objektov, ki jih v Primorski in Notranjski regiji primanjkuje. Tudi v letu 2021 je podjetje Intech gradnje d.o.o. na tem trgu nastopalo kot izvajalec ali pa kot ponudnik inženirskih storitev.

V nadaljevanju podajamo pregled po projektih v letu 2021.

 • V januarju 2021 se je začela gradnja dveh večstanovanjskih objektov v Ajdovščini z imenom Fluvio Frigido, kjer je Intech gradnje d.o.o. prevzel celoten inženiring objekta, pripravil je projektno dokumentacijo, uredil financiranje projekta ter mu nudi finančno podporo. Investitor je podjetje Inprimorska d.o.o., kjer je Intech gradnje d.o.o. 50% lastnik. Stanovanja bodo vseljiva v sredini leta 2022. Prodane so že vse stanovanjske enote, razen dveh poslovnih prostorov.
 • Spomladi leta 2021 je bila začeta gradnja večstanovanjskega objekta SB5 v Kozini, kjer Intech gradnje d.o.o. zagotavlja storitve inženiringa (priprava gradbene in projektne dokumentacije, trženjske aktivnosti, pravne, finančne storitve, podjetje nastopa v vlogi izvajalca gradbenih del). Ta projekt se izvaja za podjetje Projekt Brinje d.o.o.. Stanovanja bodo vseljiva v prvi polovici leta 2022.
 • V letu 2021 je bila zaključena gradnja večstanovanjskega objekta v Novi Gorici pod imenom ''Majske poljane'', kjer je bilo naročnik podjetje K.Majske d.o.o.. Intech gradnje d.o.o. je izvedel celotni inženiring, zagotovil pripravo projektne dokumentacije in študij.
 • Z izvajanjem inženiringa podjetje sodeluje pri gradnji večstanovanjskega objekta Vila krasna v Postojni.
 • Prav tako je podjetje prisotno pri 10 oddelkov vrtca v Postojni s pripravo projektne dokumentacije ter inženiringom.
 • Izgradnja poslovnega objekta Quadro v Ljubljani, kjer je podjetje Intech gradnje prevzelo celoten gradbeni inženiring – od gradnje do ostalih storitev. Gradnja se je začela konec leta 2021, dela pa naj bi bila zaključena do jeseni 2023.

Prihajajoči projekti

 • Ustanovljena je bila projektna družba Inlotus d.o.o., v okviru katere se bosta gradila stanovanjska objekta s skupaj 48 stanovanji v Ajdovščini pod imenom ''Rezidence Lotus''. Gradnja naj bi bila zaključena v letu 2023. Intech gradnje bo prevzel celoten  inženiring, izvedbo, pripravo finančne in projektne dokumentacije.
 • V Šmarju pri Kopru je načrtovana gradnja 16 vrstnih hiš in 4 večstanovanjskih hiš s skupaj 44 stanovanji in 4 poslovnimi prostori pod imenom Rezidence in vile Murva. Predviden začetek gradnje je v drugi polovici leta 2022.
 • V Ajdovščini je načrtovana gradnja še dveh večstanovanjskih zgradb s skupaj 66 stanovanji pod imenom Rezidence Papillon.
 • V Novi Gorici je na območju nekdanjega centra Kemometal načrtovana gradnja trgovsko poslovno stanovanjskega kompleksa z imenom Nica, kjer naj bi bilo 58 stanovanj, trgovina Mercator in poslovni prostori.
 • V Kozini se bo nadaljevala gradnja še enega v nizu stanovanjskih blokov in sicer blok SB7, kjer naj bi bilo 38 stanovanj.